Opublikowano Dodaj komentarz

Rząd przyjął nową ustawę o odnawialnych źródłach energii.

W związku z dostosowaniem przepisów polskiego prawa do wymogów Komisji Europejskiej 6 marca 2018 roku rząd znowelizował ustawę o OZE wprowadzając m.innymi nową definicję mikroinstalacji. Nowa definicja małej instalacji brzmi następująco Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *