Opublikowano 6 komentarzy

PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, PRZYGOTOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO WPIĘCIA DO ZE, MONITORING INSTALACJI

Opublikowano Dodaj komentarz

Nie będzie mniejszego VAT dla fotowoltaiki wybudowane w sąsiedztwie budynku.

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił poselski projekt zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, który zakładał objęcie preferencyjną stawką VAT mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii zainstalowanych poza budynkiem mieszkalnym.

Za odrzuceniem projektu głosowało 223 posłów, przeciw było 188, 2 wstrzymało się od głosu

Obecnie stawka preferencyjna obowiązuje dla mikroinstalacji zamontowanych na budynkach mieszkalnych wynosi 8%. Te, które montowane są w sąsiedztwie budynku lub na budynku gospodarczym objęte są stawką 23%.

W imieniu wnioskodawców poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-UED) argumentował przed głosowaniem, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych inwestorów, chcących budować niewielkie instalacje OZE do 50kW.

– Jak ktoś chce inwestować, to powinniśmy go w tym wspierać, a dziś mamy wielki problem z energią odnawialną i groźbę nieosiągnięcia celu OZE na 2020 r. – mówił Kasprzak. To nie jest projekt polityczny, tylko projekt dla obywateli – zaznaczył.

W ocenie rządu poselski projekt ustawy w zaproponowanym brzmieniu nie znalazł zrozumienia.