Opublikowano 6 komentarzy

PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE, PRZYGOTOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO WPIĘCIA DO ZE, MONITORING INSTALACJI

Opublikowano Dodaj komentarz

Nie będzie mniejszego VAT dla fotowoltaiki wybudowane w sąsiedztwie budynku.

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił poselski projekt zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, który zakładał objęcie preferencyjną stawką VAT mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii zainstalowanych poza budynkiem mieszkalnym.

Za odrzuceniem projektu głosowało 223 posłów, przeciw było 188, 2 wstrzymało się od głosu

Obecnie stawka preferencyjna obowiązuje dla mikroinstalacji zamontowanych na budynkach mieszkalnych wynosi 8%. Te, które montowane są w sąsiedztwie budynku lub na budynku gospodarczym objęte są stawką 23%.

W imieniu wnioskodawców poseł Mieczysław Kasprzak (PSL-UED) argumentował przed głosowaniem, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych inwestorów, chcących budować niewielkie instalacje OZE do 50kW.

– Jak ktoś chce inwestować, to powinniśmy go w tym wspierać, a dziś mamy wielki problem z energią odnawialną i groźbę nieosiągnięcia celu OZE na 2020 r. – mówił Kasprzak. To nie jest projekt polityczny, tylko projekt dla obywateli – zaznaczył.

W ocenie rządu poselski projekt ustawy w zaproponowanym brzmieniu nie znalazł zrozumienia.

Opublikowano 1 komentarz

Fotowoltaika to dobra inwestycja!

Fotowoltaika to dobra inwestycja. Stopa zwrotu biorąc pod uwagę ceny i czekające nas podwyżki prądu, a z drugiej strony taniejące instalacje PV powoduje, że inwestycja zwraca się w ciągu czterech, pięciu lat. Pomijam fakt niezależności jaką dzięki temu zyskujemy. Przy tak niskich cenach pieniądza na rynku fotowoltaika.biz.pl oferuję kredyt 0 25% miesięcznie czyli 3% w skali roku. Zamień swój rachunek za prąd na ratę kredytu, żeby po jego spłacie ponosić tylko opłaty licznikowe 5 zł za miesiąc. To naprawdę działa!

Poniżej uzyski z instalacji 5 kW za miesiąc wrzesień w roku ubiegłym i bieżącym. Proszę zobaczyć że produkcja prądu jest z roku na rok coraz większa.
Opublikowano Dodaj komentarz

Drożejący prąd uderza w polski przemysł.

za dzisiejszą /27.08.2018/ Rzeczpospolitą 

Eksperci przewidują, że hurtowe ceny energii elektrycznej w kolejnych latach będą dalej rosły…

link do całego artykułu poniżej

https://www.rp.pl/Energetyka/308269939-Drozejacy-prad-uderza–w-polski-przemysl.html

Opublikowano Dodaj komentarz

cena prądu

Nidy w historii Polskiej Giełdy Energii cena prądu nie była tak droga jak w lipcu bieżącego roku /224 zł/MWh/, co będzie miało bezpośrednio wpływ wyższe rachunki za prąd. Istotne znaczenie ma dwukrotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen „zielonych certyfikatów”.  Fotowoltaika.biz.pl to własna energia ze słońca, komfort i niezależność.

Rachunki za prąd w przyszłym roku wyższe nawet o 15 proc.